RMO-vervoer

Melkweg|Fritom verzorgt de gehele logistiek van het vervoer van rauwe melk van veehouder
naar fabriek.

Ons wagenpark is up to date, voorzien van de modernste registratieapparatuur en boordcomputers. Onze opleggers hebben een laadvermogen tot 36 ton voor een continue en optimale melkaanvoer bij zuivelpro­ducenten.

We bewaken voor onze klant de eerste kwaliteitscontrole. Onze chauffeurs zijn bevoegde monsternemers in de zin van de landbouwkwaliteitswet. Op basis van deze monstername bepalen ze of de rauwe melk van de veehouder ingenomen kan worden.

Melkweg|Fritom


Melkweg|Fritom haalt dagelijks bij honderden veehouders melk op. Deze melkcollectie vraagt om detail­planning op basis van minuten. Enerzijds omdat veehouders om de drie dagen een volle koeltank hebben die tijdig leeggehaald moet worden. Anderzijds omdat de verschillende fabrieken de melk in de juiste vo­lumes op de juiste tijdstippen aangeleverd willen krijgen.
Melkweg|Fritom beschikt over ervaren planners en een geavanceerd, geautomatiseerd planprogramma. Ze garandeert haar opdrachtgevers dat de melk tijdig en op de meest efficiënte manier van veehouders naar fabrieken wordt aangevoerd. Dag en nacht, in een volcontinu proces.