Charter bij Melkweg |Fritom

Melkweg|Fritom is op zoek naar gemotiveerde charters voor haar shortsea-operatie. Onze charters beschikken over eigen materieel en brengen daarnaast hun vaardigheden en kennis als chauffeur in. De te maken omzet is natuurlijk afhankelijk van ons werkaanbod, maar we hebben er belang bij om onze charters aan ons te binden. Ervaring met vloeibare levensmiddelen is gewenst. Nauwgezet kunnen werken is een vereiste.

Om je een indruk te geven van hoe het is om voor Melkweg|Fritom te werken, hebben we een aantal charters gevraagd om hun ervaringen met ons te delen. Op deze wijze kun je je wellicht nog beter een beeld vormen van hoe het is om voor ons te werken.