MelkwegFritom ISO 22000 gecertificeerd

Publicatie datum: 05-02-2016

Melkweg|Fritom ISO 22000 gecertificeerd
Melkweg|Fritom heeft besloten om over te stappen van ISO 9001 + HACCP naar ISO 22000. Deze norm is toepasbaar op de hele voedselketen.

ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen.

 

Melkweg|Fritom heeft  besloten om over te stappen van ISO 9001 + HACCP naar ISO 22000. Deze norm is toepasbaar op de hele voedselketen.

 

De kernelementen van ISO 22000 zijn:

  • Een basisvoorwaardenprogramma zoals bekend van de HACCP;

  • Een HACCP stappenplan gebaseerd op de Codex Alimentarius;

  • Een managementsysteem zoals bekend van de ISO 9001.

 

Een van de meest relevante aspecten van ISO 22000 is de communicatie. Dit intern en extern gerichte overleg versterkt de samenwerking in de keten. Het herkennen van de positie en de rol van Melkweg|Fritom in de voedingsketen is essentieel voor een effectieve interactieve communicatie die als doel heeft de consument veilig voedsel te bieden. Verdere aspecten van ISO 22000 hebben onder meer betrekking op klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van management en medewerkers, procesbenadering, systeembenadering van management, management van calamiteiten, tracking & tracing en continue verbetering.

 

De norm wordt beoordeeld aan de hand van een documentatie- en een implementatie audit, gevolgd door jaarlijkse tussentijdse onderzoeken. Na afloop van de certificatiecyclus volgt een onderzoek voor hercertificatie als begin van een nieuwe driejarige certificatiecyclus.

 Dit certificaat is onlangs met succes door Melkweg|Fritom behaald. Naast ISO 22000 is Melkweg|Fritom GMP+ FSA en Kosher gecertificeerd

 

 

Melkweg|Fritom ISO 22000 gecertificeerd